O nas..

Ożywia nas nadzieja, że osoby, tworzące szerokie środowisko humanistyczne Sądecczyzny, znajdą w poczynaniach Towarzystwa źródło satysfakcji..