Pro memoria

– posadzić dwa drzewa i nazwać je Filemon i Baucis,

– gęś uratować.

Witold Kaliński