Sylwester Rękas

Urodził się w 1973, mgr historii (specjalizacja pedagogiczna i archiwistyka) studiował na KUL w latach 1993-1998. W latach 1996-1998 ukończył Studium Samorządowe zorganizowane przez Fundację Rozwoju KUL i Fundację Konrada Adenauera. Od 1999 r. pracownik Archiwum Narodowego w Krakowie. Od 2002 r. pracuje w Oddziale Zamiejscowym w Nowym Sączu, gdzie jest kierownikiem. W Krakowie porządkował m.in. materiały opozycji demokratycznej. W ramach pomocy instytucjom polonijnym przez MKiDN wspomagał w pracy archiwalnej (i nie tylko) Instytut Józefa Piłsudskiego i Studium Polski Podziemnej w Londynie. Brał udział w pracy komitetu budowy pomnika Piłsudskiego w Nowym Sączu. Współpracownik „Rocznika Sądeckiego”. Członek redakcji czasopisma popularno-naukowego „Sądeczanin. Historia”. Współorganizator przedsięwzięć edukacyjnych i popularyzacyjnych.

Ważniejsze publikacje:

  • Sylwester Rękas, Uroczystości milenijne w Limanowej, „Almanach Ziemi Limanowskiej” 2007, nr 28, s. 36-40.
  • Sylwester Rękas, Szczepan Świątek, Akta Komitetu Powiatowego i Wojewódzkiego PZRR w Nowym Sączu (1949-1990), „Rocznik Sądecki” 2009, t. 37, s. 308-316
  • Sylwester Rękas, Prasa 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w zbiorach Archiwum Państwowego w Krakowie „Krakowski Rocznik Archiwalny” 2011, t. 17, s. 305-314.
  • Sylwester Rękas, Limanowszczyzna „Dobrze rządzony powiat”. Opracowanie monograficzne powiatu limanowskiego, Limanowa 2014.
  • Sylwester Rękas, Urzędnik państwowy, którego do bankructwa doprowadziła polityka, „Gazeta Krakowska” („Tygodnik Limanowski”), 9.06.2017.
  • Sylwester Rękas, „Śnieżnica – pionierem turystyki na Ziemi Limanowskiej „Echo Limanowskie”, lipiec-sierpień 2018, s. 12-16.
  • Sylwester Rękas, Akcja „Żegota” na terenie powiatu nowosądeckiego, cz. 1-5, – cykl ukazywał się w numerach miesięcznika „Sądeczanin” 2018 (maj, czerwiec, sierpień oraz 2019 (kwiecień, maj).
  • O miłości ojczyzny nie deklamowaliśmy…Wspomnienia Antoniego Sejmeja Górszczyka, oprac. S. Rękas, Warszawa-Kraków 2019.
  • Sylwester Rękas, Akcja polonizacyjna Towarzystwa Szkoły Ludowej na sądeckiej Łemkowszczyźnie, „Sądeczanin-Historia” nr 1/2019, luty 2019, s. 84-92.

Ostatnie publikacje: