Witold Kaliński

Urodzony w Łososinie Dolnej w 1944 r.
Filolog języka polskiego (Uniwersytet Warszawski, 1968), innowator w zakresie edukacji, recenzent podręczników i programów nauczania. Zawodowo był związany z warszawskim środowiskiem oświatowym i bibliotekarskim (m.in. dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie), a także wydawniczym (sekretarz redakcji „Polskiej Sztuki Ludowej”; 1970-1972). Redaktor Naczelny miesięcznika „Głos Nadpopradzia” w latach 2008-2009.

Prezes Towarzystwa Historyczno-Literackiego im. Cypriana Norwida, Stowarzyszenia AMICI HUNGARIAE, członek szerokiego zarządu Stowarzyszenia S-K T Sądeczanin i Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum”.
Juror konkursów, m.in.: Konkursu im. prof. Jerzego Skowronka (Warszawa) oraz Konkursu im. prof. Bolesława Kumora (Nowy Sącz).

Bibliografia książkowa:

  1. Mówimy po polsku. t.1-2. Volk und Wissen Verlag GmbH, Berlin. (współautor). Wyd. 2. 1991.
  2. Poezja naszego wieku. Antologia wierszy publikowanych po 1918 r. [dla liceów]. Wyd. 3. Warszawa 1992. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Wybór wierszy i redakcja.
  3. Witold Kaliński. Tylko błysk. [poezje] Warszawa 2004. Wyd. „Nowy Świat”.
  4. Życie i żegnanie. Wspomnienia o Krysi Kalińskiej. Nowy Sącz, 2016. Redakcja i jeden z tekstów.
  5. Witold Kaliński . Miejskie Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum w Muszynie 1945-1950. Nowy Sącz 2019.

Ostatnie publikacje