Zdania z nieuwagi

(1)
Szukajcie prawdy ciemnego płomienia!

(2)
Śmiejcie się z tych, co lepią pomniki. Najczęściej to oni gorszą.

(3)
Jeśli bouchon, to tylko u Bouchera.

(4)
Neoliberał? To samo, co hrabia galicyjski, tylko na odwrót.

(5)
Witaj, jutrzenko swobody!
Zaćmienie za tobą słońca!

(6)
Perwersja: perła pychy na dnie kielicha goryczy.

(7)
Romantyk! gwiżdże na świat… płucami.

(8)
Darzból!

(9)
Zwisały z niego łachmany nadziei.

(10)
Pomiędzy tym, co prawe i co lewe, występuje pewna subtelna odmienność, znana tylko lustru.

Witold Kaliński